Mode: Show Control Panel? Maximize 
  Search  English (United States) Nederlands (Nederland)
Monday, January 27, 2020 ..:: Nieuwsbrieven » Jaargangen » Jaargang 2, augustus 2011 ::.. Register  Login

Nieuwsbrief 4

               Augustus 2011            Stichting Project Oekraïne                                        Jaargang 2

 

Hier de vierde nieuwsbrief van dit seizoen. Deze nieuwsbrief zal gaan over de uitgevoerde projecten met daar bij een overzicht van de financiën. We vinden het belangrijk om een transparante organisatie te zijn, zodat u als belangstellenden, ondersteuners van de acties, of gevers van giften ook weet wat wij hebben gedaan in de 3 projectweken van augustus 2011.

Op de website zijn foto’s en filmpjes en uitgebreide verslagen te vinden. (www.projectoekraine.nl)

We zijn God dankbaar dat alles zo voorspoedig mocht verlopen!

 

Projectweek 1 Iriny, Roemenië

De bouwploeg heeft hier een nieuw hek om de tuin van de kerk geplaatst. Ook is er een nieuw WC huisje gemetseld.

Verder zijn er activiteiten aangeboden aan de schoolkinderen van de kerkelijke gemeente van Iriny en omgeving.

Voor dominee Sándor zijn er nog cartridges aangeschaft.

Alle kleding die we mee konden nemen hebben we geschonken aan de gemeente van Iriny. Zij verkopen dit aan de mensen voor een klein bedrag. Het geld wat dit opbrengt komt ten goede aan de gemeente van Iriny.

Kosten:

Bouwen:               € 700,-

Cartridges                72,19

Activiteiten           €138,06                                                Totaal: €910,25

 

Projectweek 2, Szürte, Oekraïne

In Szürte is de bouwploeg bezig geweest met beton storten voor het huis voor István, het jongetje van 3 jaar met een meervoudige beperking. Een klussenploeg is bezig geweest met het opknappen van het gebouwtje dat dienst doet als zigeunerkerk/school en kinderdagverblijf. Er is gesausd, geverfd, spoelbakken van toiletten zijn vervangen en er is een nieuwe afvoer voor hemelwater aangelegd. Ook is de  linoleum vloer van de kerkzaal in de was gezet.

’s Ochtends hebben we geholpen in het kinderdagverblijf voor kinderen van 3t/m 6 jaar. ’s Middags hebben we activiteiten aangeboden aan de schoolkinderen.

Al het bovenstaande is gebeurd voor een zigeunergemeenschap.

Kosten:

Bouw/klus kosten               € 700,-

Was voor de vloer                 11,-

Activiteiten                          69,65

Cadeaus kinderdagverbl.         30,85                                               Totaal: €811,50

 

Projectweek 3 Tiszaujlak, Akli, Tímea en Pisti, Oekraïne

In de gemeente van Tiszaujak is door de gemeente zelf een diaconieweek georganiseerd. In deze week zijn,met hulp van ons, 3 huizen opgeknapt.

De middagen hebben we activiteiten op het kamp van Akli georganiseerd. Dit was voor jeugd van 12 t/m 16 jaar uit Tiszaujlak en omstreken.

Ook is er een groep bij het gezin van Tímea en Pisti aan het werk geweest. Bij hen is er geklust, het speeltoestel is geplaatst, er is in de kassen gewerkt en geholpen met de kinderen

Kosten:

Opknappen van de huizen in Tiszaujlak         €1000,-

Tímea en Pisti                                           610,-

Activiteiten Akli                                            98,48                             Totaal 1708,48

 

Overige uitgaven

€ 250                     inkoop van honing, mandjes en andere dingen om te verkopen in                                           Nederland.

€111,42                  onvoorzien/reserve/overig

 

Er is nog een bedrag overgebleven, dat laten we staan voor eventuele projecten voor volgend jaar.

 

De groep

Dit jaar zijn 14 mensen 3 weken mee geweest, 4 mensen hebben 1 week meegeholpen.

Iedereen heeft een startbedrag betaald waarvan de reiskosten, het eten en onderdak zijn betaald.

4 van deze mensen hebben hun auto beschikbaar gesteld. En er waren projectleiders.

Alle mensen hebben zich met heel veel enthousiasme ingezet voor hun medemensen.

 

Volgend jaar

Er liggen nu al aanvragen voor projecten voor volgend jaar te wachten, maar zonder enthousiaste mensen kunnen we natuurlijk niets beginnen. Voordat we hulp gaan toezeggen moeten we eerst weten of er voldoende mensen zijn die mee willen werken aan project Oekraïne 2012.

We zoeken:

·         Mensen die 1 of meer weken van hun vakantie willen besteden aan een project

·         Chauffeurs en auto’s

·         Projectleiders

We vragen van de mensen:

·         Een christelijke levensovertuiging

·         Minimum leeftijd van 18 jaar

·         Inzet om d.m.v. acties geld in te zamelen

·         De vergaderingen van Stichting Project Oekraïne te bezoeken

·         Zich in te zetten voor de organisatie van de projecten

Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de mail projectoekraine@live.nl of bellen met Marjan Veldman tel. 0595-552424

Ook als er vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen.

 

Acties

De winkel is open aan de Oosterweg 7  in Kantens. Iedere laatste zaterdag van de maand. Van 13.00u-17.00 uur.

Weer veel nieuwe dingen uit Roemenië en de Oekraïne.

Ook is er nieuw speelgoed aangeschaft.

De koffie en thee staat klaar, van harte uitgenodigd om langs te komen voor een praatje of om iets te kopen.

Zaterdag 27 augustus, zaterdag 24 september, zaterdag 29 oktober, zaterdag 26 november, vrijdag 30 december

 

Ook kunt u op bovenstaand adres iedere laatste zaterdag van de maand uw lege flessen langsbrengen.

In Kantens, Rottum en Stitswerd komen we de flessen ophalen. (wel uw adres doorgeven)

Copyright 2012 by ProjectOekraine.nl   Terms Of Use  Privacy Statement