Search  English (United States) Nederlands (Nederland)
Tuesday, March 31, 2020 ..:: Nieuwsbrieven » Jaargangen » Jaargang 3, september 2012 ::.. Register  Login

Hier de vierde nieuwsbrief van dit seizoen. Deze nieuwsbrief zal gaan over de uitgevoerde projecten met daar bij een overzicht van de financiën. We vinden het belangrijk om een transparante organisatie te zijn, zodat u als belangstellenden, ondersteuners van de acties, of gevers van giften ook weet wat wij hebben gedaan in de 3 projectweken van juli/ augustus 2012. Op de website zijn foto’s en filmpjes en uitgebreide verslagen te vinden. (www.projectoekraine.nl)

We zijn God dankbaar dat alles zo voorspoedig mocht verlopen!

 

Project 1 Iriny, Roemenië

In Roemenië hebben we dit jaar weer een kinderbijbelweek georganiseerd. 2 Dominees verzorgden de Bijbelstudie. Wij verzorgden de activiteiten. ’s Morgens creatief en ’s middags sport en spel.

Voor de jongeren hebben we een filmavond gehouden.

Als bouwactiviteiten hebben we een speeltoestel geplaatst voor de kinderen uit het dorp, op het terrein van de kerk.

Verder hebben we 2 voetbaldoelen in elkaar gelast en geplaatst op openbaar terrein. En als laatste is er een betonpad gestort van de weg naar het mortuarium en langs de weg is een hek geplaatst.

Kosten:

Bouwen: € 800,-

Cartridges € 64,20

Activiteiten € 289,40

T-shirts € 156,-

Speeltoestel € 329,95

Bezoekjes € 77.81

Voetbaldoelen € 100,- Totaal: € 1817,36

 

 

Project 2, Szürte, Oekraïne

In Szürte is de bouwploeg bezig geweest met beton storten om het gebouw dat dienst doet als kerk en school voor de plaatselijke zigeunergemeenschap. Ook hier hebben we voor de kinderen een kinderbijbelweek gehouden, waar de kinderen ook iets te eten en te drinken kregen.

Ook hebben we 2 kleine ijzeren voetbaldoeltjes meegenomen voor de school.

Kosten:

Bouw/klus kosten € 640,-

T-shirts € 108,-

Activiteiten € 162,92

Doeltjes € 150,-

Eten drinken kinderen. € 40,-

Totaal: €1100,92

 

Project 3, Doksterspost Tivadar, Oekraïne

In het dorp Tivadar hebben we mee geholpen aan het opknappen van een doksterspost. Dit project is niet afgekomen, maar we hebben een goed begin kunnen maken. In 1 ruimte kan nu hygiënisch gewerkt worden, de kozijnen zijn geschilderd en opgeknapt, al een hele verbetering met de beginsituatie.

De dokterspost heeft nu de aandacht van o.a. het districthoofd,toezegging van een ambulance en betere voorzieningen voor de tandarts. Ook bij de komende verkiezingen zal er aandacht voor de dokterspost zijn .

Kosten: € 3000,-

 

Project 4 Tiszaujlak,

In de gemeente van Tiszaujak is door de gemeente zelf vorig jaar een diaconieweek georganiseerd. In deze week zijn,met hulp van ons, 3 huizen opgeknapt.

Dit jaar ontbrak het ons aan de tijd om deze gemeente praktische hulp te bieden. Wel hebben we een gift gegeven. Dit komt ten goede aan de bouw van een nieuwe vergaderruimte voor de kerk.

Gift: €500,-

 

Project 5 Transport naar Roemenië

We hebben een trailer opgeknapt. Vervolgens hebben we spullen ingezameld die geschikt zijn voor transport naar Roemenië.

Met sponsorgeld en retourvracht is het gelukt om de onkosten van het transport te dekken. Er zijn wel wat onkosten gemaakt om de trailer rijklaar te krijgen. De trailer is te huur en zo hopen we dit terug te verdienen.

Kosten: € 1000,-

 

Project 6 Dimiscö, Oekraïne

In Dimiscö, is een zigeunergemeenschap. Zij hebben een stukje grond waarop ze een kerk/kinderdagverblijf/huiswerkklas, willen bouwen. Het geld dat over is gebleven is voor dit project.

Gift: € 600,-

 

De groep

Dit jaar zijn 21 mensen 3 weken mee geweest, 5 mensen hebben ruim 1 week meegeholpen en 2 chauffeurs hebben 1 week uitgetrokken voor het transport

Iedereen heeft een startbedrag betaald waarvan de reiskosten, het eten en onderdak zijn betaald.

5 mensen hebben hun auto beschikbaar gesteld. En er waren projectleiders.

Alle mensen hebben zich met heel veel enthousiasme ingezet voor hun medemensen.

 

Volgend jaar

Er liggen nu al aanvragen voor projecten voor volgend jaar te wachten, maar zonder enthousiaste mensen kunnen we natuurlijk niets beginnen. Voordat we hulp gaan toezeggen moeten we eerst weten of er voldoende mensen zijn die mee willen werken aan project oekraine 2013.

Ook ideeën voor nieuwe projecten zijn van harte welkom.

We zoeken:

* Mensen die 1 of meer weken van hun vakantie willen besteden aan een project

* Chauffeurs en auto’s

* Projectleiders

We vragen van de mensen:

* Een christelijke levensovertuiging

* Minimum leeftijd van 18 jaar

* Inzet om dmv acties geld in te zamelen

* De vergaderingen van Stichting Project Oekraïne te bezoeken

* Zich in te zetten voor de organisatie van de projecten

* Het inleggen van een eigen bijdrage. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de mail projectoekraine@live.nl of bellen met Marjan Veldman tel. 0595-552424

Ook als er vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen.

Copyright 2012 by ProjectOekraine.nl   Terms Of Use  Privacy Statement