Search  English (United States) Nederlands (Nederland)
Saturday, February 29, 2020 ..:: Nieuwsbrieven » Jaargangen » Jaargang 4, september 2013 ::.. Register  Login

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

september 2013 | jaargang 4, nummer 3| www.projectoekraine.nl | Oosterweg 7 Kantens | 0595-55 24 24 |         KVK nr. 52514706 |  Rek. nr. 121477967

 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit seizoen. Deze nieuwsbrief zal gaan over de uitgevoerde projecten met daarbij een overzicht van de financiën. Zodat u als belangstellenden, ondersteuners van de acties, of gevers van giften ook weet wat wij hebben gedaan in de 3 projectweken van juli/ augustus 2013.

Op de website zijn foto’s en filmpjes en uitgebreide verslagen te vinden. (www.projectoekraine.nl)

We zijn God dankbaar dat alles wederom  zo voorspoedig mocht verlopen!

 

Project 1 Pir, Roemenië

We zijn de projectweek in Roemenië begonnen met een gemeente dag in het dorp Iriny, het dorp waar we de 2 voorgaande jaren zijn geweest. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we actief geweest in Pir. We hebben hier een kinderbijbelweek georganiseerd i.s.m. de plaatselijke Hongaars gereformeerde gemeente. Hier hebben we €500,- aan besteed. Er was nog wat geld van dit bedrag over, dat heeft de dominee gekregen om materialen voor de bijbel lessen van de kinderen te kunnen kopen.

De bouwploeg is bezig geweest met het slopen van een oude schuur op het terrein van de kerk. Op de plek hiervan wordt een nieuw gebouw gebouwd dat gebruikt kan worden voor allerlei doeleinden. Bijvoorbeeld: kerkdiensten, bijbel lessen, projecten, vergaderen enz.. Voor het te bouwen gebouw hebben we een gift van € 1500,- gegeven. De gemeente heeft zelf ook al een bedrag gespaard en ze gaan dit najaar beginnen met bouwen.

 

Project 2, Transport naar Roemenië

De trailer is weer helemaal vol gekomen met ingezamelde spullen. De helft van de spullen is naar het Roemeense dorp Vaida gebracht. De andere helft is naar Pir gegaan. Aan sponsorgeld was er €700,- binnengekomen voor het transport. We hebben daar nog €1000,- bijgelegd om het transport te kunnen betalen. Totaal € 1700,-. Een klein gedeelte van de spullen is naar Oekraïne gebracht met een busje. Dit was bestemd voor het kinderdagverblijf en de dokterspost. De kosten hiervoor waren        € 100,-.

We hebben nog vraag om schoolmeubelen  en andere inventaris voor diverse scholen en/of kinderdagverblijven. Als u iets voor ons weet dan horen we het graag!

 

 

Project 3, Doksterspost Tivadar, Oekraïne

In het dorp Tivadar hebben we vorig jaar mee geholpen aan het opknappen van een dokterspost. Dit project is niet afgekomen, maar we hebben toen  een goed begin kunnen maken. In mei hebben we gezien dat men zelf verder is gegaan met het opknappen van de dokterspost. We hebben toen gevraagd wat er nog nodig was. Dat was vooral de afwerking. We hebben hier toen een bedrag van € 1000,- achtergelaten. En in de zomervakantie hebben we gezien dat er niet stil gezeten is maar dat er nu een aantal ruimtes helemaal af zijn en er hygiënisch gewerkt kan worden. Omdat de werkzaamheden nogal specifiek waren en er weinig bouwers waren, konden wij behalve een financiële bijdrage 
verder geen hulp bieden.

Project 4 Kinderdagverblijf in Petrovo, Oekraïne

In dit dorp is een pand aangekocht dat wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor een kinderdagverblijf voor zigeunerkinderen van 2 verschillende kampen. De bouwploeg heeft geholpen met het graven van een waterafvoer, opruimen van bouwmaterialen, het verwijderen van een vloer e.d. Voor de opbouw heeft dit project  €1500,- gekregen.

Verder is er voor de kinderen in de beide kampen een kinderbijbelweek georganiseerd. In samenwerking met de leidster van het kinderdagverblijf en een dominee. Hier hebben we € 500,- aan besteed. Ook van dit project wat was geld over, dat hebben we achter gelaten zodat men daar inventaris voor de keuken van het kinderdagverblijf van kan aanschaffen, bekers, bordjes e.d.

 

De groep

Dit jaar zijn 12 mensen 3 weken mee geweest, 6 mensen hebben ruim  1 week meegeholpen en 2 chauffeurs hebben 1 week uitgetrokken voor het transport.

Iedereen heeft een startbedrag van €250,- betaald waarvan de reiskosten, het eten en onderdak zijn betaald.

3  mensen hebben hun auto beschikbaar gesteld. Een aantal mensen zijn met het vliegtuig gegaan. En er waren projectleiders.

Alle mensen hebben zich met heel veel enthousiasme ingezet voor hun medemensen.

 

Volgend jaar

Er liggen weer aanvragen voor projecten voor volgend jaar te wachten, maar zonder enthousiaste mensen kunnen we natuurlijk niets beginnen. Voordat we hulp kunnen toezeggen moeten we eerst weten of er voldoende mensen zijn die mee willen werken aan project Oekraïne 2014. Ideeën voor nieuwe projecten zijn ook van harte welkom.

 

We zoeken:

·         Mensen die 1 of meer weken van hun vakantie willen besteden aan een of meerdere projecten

·         Chauffeurs en auto’s

·         Projectleiders

 

We vragen:

·         Een christelijke levensovertuiging

·         Minimum leeftijd van 18 jaar

·         Inzet om d.m.v. acties geld in te zamelen

·         De vergaderingen van Stichting Project Oekraïne te bezoeken

·         Zich in te zetten voor de organisatie van de projecten

·         Het inleggen van een eigen bijdrage.

Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de mail projectoekraine@live.nl , bellen met Marjan Veldman tel. 0595-552424 of een van de mensen uit de groep aanspreken. Ook als er vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen.

 

Op zaterdag 30 november houden we in de GKV te Kantens een startvergadering. Aanvang 20.00 uur.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!

 

Copyright 2012 by ProjectOekraine.nl   Terms Of Use  Privacy Statement