Search  English (United States) Nederlands (Nederland)
Tuesday, March 31, 2020 ..:: Nieuwsbrieven » Jaargangen » Jaargang 5, juni 2014 ::.. Register  Login

 

 

Nieuwsbrief juni 2014

(zie hier het PDF-bestand)

 

Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief. De voorbereidingen voor de nieuwe projecten zijn in volle gang, daar zijn we dankbaar voor. Ook in dit vijfde projectjaar is er nog steeds veel dankbaar werk te verrichten. 13 mensen zijn dit jaar bereid om een aantal weken met elkaar op reis te gaan richting Roemenië en Oekraïne. We zullen weer naar het dorp Pir in Roemenië en Tivadar in Oekraïne gaan voor de projecten. We vertrekken op vrijdag 18 juli. We zien Gods zegenende hand in het feit dat we weer steun kunnen geven aan onze medemens.

In het westelijk deel van Oekraïne is niet veel van de onrust in het land te merken. Van de onrust in het Oosten merkt men hier weinig. Wel stijgen de prijzen van middelen als groente, fruit en brandstof sterk. Ook daalt valuta in waarde. Vorig jaar was de koers ongeveer 1 op 10 en nu 1 op 16!

In het begin van deze maand mocht het transport veilig en wel aankomen in Roemenië. Allen bedankt voor toelevering van goederen en hulp voor het mogelijk maken van dit transport.

In deze nieuwsbrief meer informatie over de projecten en de acties die we organiseren. We willen u ook via deze weg hartelijk bedanken voor uw ondersteuning in allerlei vormen! Giften zijn altijd welkom op ons rekeningnummer. Voor de projecten van 2014 hebben we tot nu toe  €6489,53 opgehaald.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Stichting Project Oekraïne

 

 

 

 

Project 1 Pir - Roemenië

 In 2013 zijn we voor het eerst in Pir geweest. We zullen nu voor de tweede keer in Pir aanwezig zijn.

Pir is de Roemeense naam van het Hongaarssprekende dorp Szilágypér.

 In de vorige zomer (2013) zijn we voor het eerst in dit dorp aan het werk geweest. Toen is er een kinderbijbelweek georganiseerd en is er ruimte gemaakt voor het bouwen van een verenigingsgebouw bij de kerk/pastorie. Deze zomer zullen we weer een kinderbijbelweek organiseren. Er zullen ook kinderen uit het buurdorp Érkörös komen. We verwachten ongeveer 140 kinderen. Ook zal er aandacht zijn voor onderhoud aan de school. Er zijn een aantal deuren in het gebouw die vervangen moeten worden.

Ook zullen we aan het werk gaan met het gebouw bij de kerk. Het realiseren van een gebouw is voor de gemeente erg belangrijk. Nu de vergunning binnen is, wordt er gewerkt aan de fundamenten en de muren. Er is genoeg voor ons te doen! In de tuin bij de kerk gaan we een speeltoestel plaatsen, dat is meegekomen met het transport. 

 

Project 2 Tivadar - Oekraïne

Sinds het eerste jaar hebben we projecten uitgevoerd in dit dorp. Ook dit jaar zullen we weer hier heen gaan, er is een hoop te doen. De renovatie van het kinderdagverblijf waar we in 2013 aan meegeholpen hebben is al een stuk opgeschoten.

Wij zullen deze zomer aandacht besteden aan de inrichting van de tuin van het kinderdagverblijf. Daarnaast zal er een kinderbijbelweek voor zigeunerkinderen georganiseerd worden, waarbij we ook een lunch verstrekken.

Het kinderdagverblijf is belangrijk voor de kinderen, omdat het hun een plek biedt waar zij dagelijks naartoe kunnen gaan. Hier hebben zij behoefte aan, omdat het de stap om later naar school te gaan kleiner maakt.

 

Ook zullen we dit jaar steun verlenen aan de dokterspost in het dorp. De dokterspost wordt goed bezocht. De gemeente heeft 2 keer een collecte gehouden ten behoeve van de dokterspost. Wij hebben hier ook aan bijgedragen door een gift van 1000, - te geven om verder te gaan met de renovatie. Ook zullen we deze zomer het bankje bij de dokterspost opknappen.

Mogelijk kunnen we ook tijd vinden voor het organiseren van activiteiten op het jongerenkamp in Akli, een plek vlakbij Tivadar. Daar wordt een kamp georganiseerd voor kinderen van 10 tot 14 jaar oud. Ons is gevraagd om een aantal activiteiten te organiseren. Ook kunnen we het grote pleeggezin van Timéa en Pisti helpen.

 Er is dus genoeg werk te verrichten!

 

 

Project 3 Transport

Dit project is al uitgevoerd, begin juni is het transport vertrokken naar Vaida en Pir in Roemenië. Er zijn een hoop verschillende spullen ingezameld, die goed gebruikt kunnen worden. Daarnaast is er door een zigeunergemeenschap gewerkt aan het produceren van manden. Die zijn aan een bedrijf in Nederland verkocht. De manden zijn met het transport op de terugreis meegenomen. De winst is gebruikt om het transport te betalen.

De spullen die gebracht zijn worden verkocht voor weinig geld. Met de opbrengst wil men graag diaconale hulp geven.

Voor het transport zijn we doorlopend op zoek naar kleding, fietsen, schoenen, laptops, computers en meubilair.

Contact: 06 571 990 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 by ProjectOekraine.nl   Terms Of Use  Privacy Statement